Koneellinen taimikonhoito


Taimkonhoito koneellistuu

 

Metsäkoneenkuljettaja voi tehdä myös taimikonhoitotyötä metsäkoneella. Koneiden kehityttyä metsurityöt vähenee ja sama työ tullaan tekemään koneella.

Konekitkennässä hakkuukoneeseen liitetyllä laitteella kitketään taimien kasvua haittaavat puusto. Kitkennässä ei muodostu vesomista siinä määrin kuin raivaussahatyönä tehdyssä taimikonhoidossa.

 

Katso video konekitkennästä