Koneellinen metsänistutus


Työvoimapulan ennakoidaaan kärjistyvän metsäsektorilla lähitulevaisuudessa. Uhkana on, että tämän vuoksi tärkeitä metsänhoitotöistä jää tekemättä.

Koneellisen istutuksen tavoitteena on vähentää ihmistyöpanosta, saada aikaan kustannussäästöjä ja parantaa tuottavuutta sekä kustannustehokkuutta verrattuna käsinistutukseen

 

Katso video koneistutuksesta