Bioenergiakoneekuljettajan työnkuva


Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen valinnaisuus tuottaa osaamisen myös metsäbioenergiakoneen kuljettajan ammattiin.

Työn keskeisiä osaamisalueita ovat metsänparannus- ja energiapuun korjuukoneiden käytön hallinta, koneellinen metsänuudistaminen ja metsäbioenergiapuun korjuu sekä operatiivisen työnohjauksen tietojärjestelmät.
Kasto video bioenergiakoneenkuljettajan työstä 

Kasto video bioenergiakoneenkuljettajan työstä

 
 Bioenergian korjuumäärät lisääntyvät tulevaisuudessa merkittävästi, joten töitä tulee metsäkonealalla riittämään.