Metsäneuvojana työskentelet metsäasioiden asiantuntijana metsänomistajia neuvoen ja opastaen. Työhösi voi kuulua

  • metsänomistajien neuvontatehtäviä
  • leimikoiden eli puunkorjuun suunittelua
  • luonnonhoidon edistämistä
  • suojelukohteiden kartoitusta ja suunnittelua.

 

12519644463090