Metsätalousininöörinä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, joka osaa käyttää metsävaroja kestävästi. Osaamisesi on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen ja puukaupasta metsäpalvelujen myyntiin.

Metsätalousinsinöörikoulutus tuottaa osaajia metsätalouden asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Metsätalousinsinöörinä olet metsäluonnon monipuolisen käytön, hoidon ja suojelun asiantuntija:

  • suunnittelet metsien hoitotoimenpiteitä
  • keräät ja hyödynnät metsävaratietoa
  • markkinoit metsäpalveluja
  • neuvot metsänomistajia
  • ostat puuta
  • teet puunkorjuun suunnitelmia, ohjaat puunkorjuuta ja puutavarakuljetuksia
  • hyödynnät metsäenergiaa ja muita  uusiutuvia luonnonvaroja
  • suunnittelet luonnonhoitohankkeita.

Työsi on vastuullista, itsenäistä, luonnonläheistä ja nykytekniikkaa soveltavaa. Sinulta edellytetään vahvan metsäosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös tiimin jäsenenä.

1